Thử vận may LM 9k

- 50% acc trắng thông tin

- 50% acc có thông tin không đổi được và có tỉ lệ người chơi cùng

Nick Sai Mật Khẩu, Khóa Được Hoàn 100%