Vòng Quay Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần

Số người đang chơi: 572 (4 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ra*****yd - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 10-688 Quân Huy    -      Lis*****sha - đã trúng Trang Phục Nakroth Siêu Việt    -      Wil*****ree - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 999 Quân Huy    -      Gar*****sby - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 2000 Quân Huy    -      Noa*****ewe - đã trúng Trang Phục Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần    -      Sco*****cie - đã trúng Trang Phục Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần    -      Kim*****ndy - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Quân Huy    -      Li*****ia - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 199 Quân Huy    -      Ro*****sby - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 260 Quân Huy    -      De*****mi - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 999 Quân Huy    -      Ral*****ud - đã trúng Trang Phục Nakroth Thứ Nguyên Vệ Thần
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian

Các vòng minigame khác